Klachtenprocedure

De medewerkers van Medisch Centrum Baarn vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij streven er naar het gehele dienstverleningstraject zo zorgvuldig en prettig mogelijk voor u te laten verlopen. Ondanks alle inspanningen van onze medewerkers en artsen kan het voorkomen dat u verbeterpunten heeft voor onze organisatie, of niet tevreden bent over de gang van zaken. Dit kan betrekking hebben op onze medische dienstverlening, de aanwezige voorzieningen, onze organisatie en werkwijze of het contact met de medewerkers van Medisch Centrum Baarn.

Indien de oorzaak van een klacht ter plaatse niet voldoende weggenomen kan worden is het mogelijk dat u of iemand anders namens u onze klachtencoördinator informeert. De klachtencoördinator zal een onderzoek instellen en streeft naar een antwoord dat zowel voor u als voor de betrokken medewerker(s) passend en acceptabel is. Hij/zij past hoor en wederhoor toe en vraagt indien nodig nadere toelichting aan u. De klachtencoördinator zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na indiening, antwoord geven op uw klacht.

Wij zullen uw klacht serieus nemen en met de grootste zorg een oplossing zoeken. U kunt uw klacht middels onderstaand formulier indienen en wij verzoeken u uw klacht kort en bondig te formuleren. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met klachten@medischcentrumbaarn.nl.

De afhandeling van klachten geschiedt volgens het klachtenreglement.

Vul hieronder het klachtenformulier in

 Ik dien de klacht namens mijzelf in Ik dien de klacht namens iemand anders in

Aard van de klacht:

Afdeling:


Ik wil de klacht graag mondeling toelichten
 Ja Nee